Plenum 2 (P2)

Berikelse - hva er det?

Begrepet berikelse brukes ofte, men defineres sjelden i læringssammenheng.

Så hva betyr det egentlig? Kan vi si noe om hva som kjennetegner berikelse? Hvilke omgivelser, kontekster og erfaringer kan kalles berikende?

I dette foredraget vil jeg diskutere disse spørsmålene i lys av (matematikk)didaktiske, psykologiske og nevrovitenskapelige perspektiver på læringsprosessen.

Tirsdag 26. november kl. 11.05 - 11.55
Rom: San Siro 1 og 2

Mona%20Nosrati.jpg
Mona Nosrati, Matematikksenteret​​​​​

Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret og har vært ansatt der siden 2014. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Cambridge og mastergrad i nevrovitenskap fra Kavliinstituttet, NTNU. Faglige interesser: Kognitiv utvikling og matematikkforståelse, nevrovitenskapelige perspektiver på læringsprosessen, filosofiske og sosiologiske perspektiver på utdanning og matematikkundervisning, algebra og abstraksjon.