Verksted 14 (V 14)

«Lærer, jeg er ikke overbevist om at det stemmer!» 

Velkommen til et verksted hvor elevenes overbevisning er i fokus.

Vi har vel alle fått spørsmålet: «Hvorfor er det sånn?». Elever undrer seg over hvor matematikken kommer fra og hvorfor matematikken er som den er. Noen ganger blir vi lærere kanskje svar skyldig, mens andre ganger kan vi gi dem et svar som bare noen få forstår. Svarene vi har kan være styrt av lærerens abstrakte kunnskap om matematikk. Kunnskap som inneholder elementer som elevene ikke har forutsetninger for å forstå.

Tenk om vi lærere kunne skape tilpassede elevaktive øvelser som gir elevene selv mulighet til å forske, resonnere og argumentere gjennom ulike representasjoner og argumentasjoner, for å få innblikk i hvordan matematikken henger sammen. Tenk om elevene kunne overbevise både seg selv og andre om at deres egne matematiske resonnementer «holder vann».

På dette verkstedet vil du få en kort presentasjon av ulike måter å bevise i skolematematikk. Du får muligheten til å finne ut hvordan dine elever vil kunne presentere og argumentere for hvorfor matematikken er som den er. Klarer vi å gi elevene ulike strategier som gjør at de oppfatter sin egen argumentasjon som overbevisende? I tillegg får du forhåpentligvis med deg idéer om hvordan andre på dette verkstedet tenker at dette kan gjøres. Vi benytter teorier utviklet av Balacheff (1998), Hanna (1989) og Stylianides (2007) i arbeidet, og henter eksempler fra tall & tallforståelse og geometri.

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom:

Målgruppe: Mellomtrinn og u. trinn 
Antall: Inntil 37

Svend%20Eidsten.pngSvend Eidsten jobber som utviklingsrådgiver i realfag for Drammen kommune, underviser lærerstudenter ved USN i matematikk & naturfag og arrangerer First Lego League i Drammen. Han sitter i lokallagsstyret for LAMIS i Nedre Buskerud. Svend er spesielt opptatt av faktorer som skaper motivasjon og engasjement i undervisningen, og hvordan undring og utforskning kan bidra til begrepsforståelse og læring.

Jesper%20Engh%20Johansen.pngJesper Engh Johansen jobber ved Svensedammen skole i Drammen og underviser i matematikk og naturfag. Han er utdannet lærerspesialist i matematikk, er opptatt av motivasjon & engasjement og liker å utfordre elevene. Med de rette didaktiske tilnærmingene er det utrolig hva man kan få til med ungdomsskoleelever!