Realfagstrategien i barnehagen

I Regjeringens realfagsstrategi "Tett på realfag" blir det trukket frem at barna allerede i barnehagealder er vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene, og at barnas nysgjerrighet og lærelyst er et godt utgangspunkt for arbeid med realfag.
Strategien "Tett på realfag" er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag i barnehagen og grunnopplæringen, og den gjelder fra 2015 til 2019. I strategien omfatter realfag alt innhold som er relatert til matematikk, naturvitenskap og teknologi. I rammeplanen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknologi.
 
I realfagstrategien står det at barnas kompetanse i realfag skal forbedres gjennom at barna møter realfag på en undersøkende og eksperimenterende måte, og at arbeidet med fagområdet skal foregå på barnehagens premisser.
Strategien er klar på at veien til bedre læring for barna i barnehagen går gjennom personalet i barnehagen. Barnehagepersonalets kompetanse er den viktigste faktoren for å styrke barn og unges læring i realfag. Personalet i barnehagene skal sikre at alle barna deltar i, og har glede av, læringsarbeidet i realfag. Dette innebærer at personalet evner å tilrettelegge for, støtte og lede gode læringssituasjoner. 

Matematikksenteret ønsker å være tett på barnehagens arbeid med matematikk, og vi håper at våre varierte ressurser kan bidra til å gi personalet kompetanse slik at barnehagebarna opplever matematikk som meningsfullt, morsomt og engasjerende.