Læreplan i matematikk

Vi får stadig henvendelser om at det kan være utfordrende å tolke og forstå de nye læreplanene i matematikk, og å utvikle en god praksis i tråd med LK20. Her kan du lese mer om kompetanseutvikling og undervisningmetoder som kan være en god støtte i arbeidet.


Fra plan til praksis

Etter- og videreutdanning

Våre tilbud innenfor etter- og videreutdanning er basert på kjerneelementene i matematikk, og er spesialdesignet for å fremme lærernes læring

Undervisningsopplegg

Våre ressurser er utviklet med utgangspunkt i undersøkende arbeidsmetoder og læringsformer med mye samarbeid og høy elevaktivitet.