Mestre ambisiøs matematikkundervisning (MAM) – Kjerneelementene i praksis

Ønsker du og dine kolleger å utvikle dere som matematikklærere? MAM-programmet er designet for å fremme lærernes læring, og gir lærere hjelp til å undervise på en måte som ivaretar alle kjerneelementene og bidrar til dybdelæring i matematikk. Programmet består av ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetansehevinger, og er prøvd ut og videreutviklet over flere år.