Modul 2: Mål og deltagere

Noen som skriver på et papir

 Mål:

  • Bli enige om hva dere vil med denne satsingen
  • Formulere målsetting
  • Velge ut hvem som skal delta

Deltakere fra ledelsen:
Rektor og avdelingsledere for realfag og yrkesfagavdelinger

Deltakere fra lærerne:
Det anbefales å ha med en lærerrepresentant i hele planleggingsprosessen. Det kan være en engasjert matematikklærer eller en tillitsvalgt som har lyst til å bidra

Tidsramme:
60 min

 

Gjennomføring

Spørsmål til diskusjon: (Ta gjerne en runde rundt bordet, så alle får uttale seg.)
- Hva er status for yrkesretting på vår skole?
I hvilken grad foregår yrkesretting i matematikk? 
- Hvilke erfaringer har vi fra før?
- Hva er årsaker til at det har fungert bra/ dårlig?
- Hvorfor ønsker vi å satse på dette nå?

Formuler i fellesskap 2-3 målsettinger for prosjektet, der dere også må tenke på:

  • Hvordan skal dere vite om målene er nådd?
  • ​​​Hvem skal delta (lærere og ledere), og hvorfor akkurat disse?

Veien videre

På neste møte skal dere få hjelp og tips til ledelse av utviklingsprosjekter. Dette skal gi et grunnlag for praktisk organisering og gjennomføring.