Modul 1: Felles evaluering

Regnestykke på papir

Mål:
Målet er å oppsummere erfaringer fra prosjektet og få fram tanker om hvordan skolen skal jobbe med yrkesretting videre. 

Deltakere fra ledelsen:
Rektor og avdelingsledere for realfag og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Deltakere fra lærerne:
Alle som har vært involvert, både fellesfag- og programfaglærere

Tidsramme:
90 min

 

Gjennomføring

 1. Alle:
  Tenk igjennom hvilke erfaringer du har gjort deg med yrkesretting så langt.

  Noter: 
  momenter du vil ta med deg videre 
  momenter du ikke vil ta med deg videre, evt justere.
 2. Erfaringsdeling
  To matematikklærere forbereder en kort presentasjon (2-3 min) av hvordan arbeidet med yrkesretting har vært organisert, og hvilke erfaringer de har gjort seg.
 3. Evaluering
  Jobb i grupper på 3-4 stykker.
  Diskuter følgende spørsmål, noter svar og lever til skoleledelsen:

  • Hva har vært en suksess/hva har vært vellykket? Hvorfor?
  • Hva fungerte ikke så bra?Hvordan kan dette forbedres?
  • Hvilke rammefaktorer er viktige for videreføring?
   • Hva må jeg som faglærer gjøre?
   • Hva må skoleledelsen gjøre?
 4. ​​​​Oppsummering i plenum
  Kahoot (meningsmåling) eller menti.com (mentometer-app) kan være til god hjelp i oppsummeringen. Disse bidrar til å holde fokus og til at alle får bidra med sin stemme. Det er ikke så viktig om deltagerne svarer «rett» på spørsmålene. I noen av tilfellene kan det godt være at de ikke finner noen svaralternativer som passer, eller at de ikke kan si hvilke som passer best. 
  Det viktige er å stoppe etter hvert spørsmål, og la deltagerne få komme med utfyllende kommentarer. Her er det også rom for diskusjoner.

Verktøy:

Kahoot
Skjermbilde%202019-05-03%20kl.%2013.22.49_0.png
Her er link til en ferdig kahoot, «Evaluering av yrkesretting». Det er bare å klikke seg inn og gjennomføre.

Mentimeter
Bilde fra app som heter Mentimeter

Menti er et godt alternativ til Kahoot, men her må dere gå inn og lage undersøkelsen selv med egen bruker. Det artige med Menti er at det er flere grafiske virkemidler. Man kan for eksempel bruke ordsky og fritekst i tillegg til søylediagram. (Kahoot har bare søylediagram). Hvis dere vil lage en egen undersøkelse i Menti, ligger det spørsmål og svaralternativer under.

Klikk på Powered by Mentimeter(svak skrift nederst på siden), så kan du lage egen bruker og egne undersøkelser.

Spørsmål (Kahoot eller Menti) til matematikklærerne:

Hvilket av disse punktene synes du er den viktigste grunnen til å drive yrkesretting av matematikk?

 • Elevene blir mer motivert
 • Elevene får bedre resultat
 • Artigere å være lærer
 • Det forventes av meg

Hva er viktig for at du skal lykkes med yrkesretting og tverrfaglig samarbeid? (Velg de to du synes er viktigst.)

 • Å ha god relasjon til programfaglærerne.
 • Å få hjelp til å finne møtetid
 • At jeg (matematikklærer) får være på samme utdanningsprogram over flere år.
 • At jeg får prioritere dette foran andre prosjekter.
 • At jeg får bestemme selv hvem jeg vil samarbeide med
 • At ledelsen ikke styrer for mye.
 • Annet

I hvilken grad ønsker du å jobbe videre med yrkesretting neste år?

 • Vil fortsette på samme måte som i år.
 • Har lyst til å tenke yrkesretting i enda større grad.
 • Vil drive med yrkesretting, men kanskje i mindre grad enn i år.
 • Jeg må prioritere noe annet neste år.

Spørsmål til programfaglærerne:

Hva er dine viktigste erfaringer fra dette prosjektet:

 • At jeg har kompetanse som er viktig for matematikklærerne
 • At kompetanse i matematikk er viktig i utøvelsen av programfaget
 • At et godt resultat er avhengig at vi får jobbe sammen over flere år
 • At for å lykkes må det jobbes godt med rammefaktorer fra skolens ledelse

Kan brukes til ordsky i menti.com:
Beskriv din opplevelse av samarbeidet om yrkesretting. Bruk tre ord. 
Beskriv hvordan du tror at elevene opplever yrkesrettingen dere har gjennomført. Bruk tre ord.

Kan brukes til fritekst i menti.com:
Dette skal jeg huske til neste år.
Dette må ledelsen huske til neste år.

Videre arbeid

Skoleledelsen tar med seg innspillene (skriftlig) fra evalueringa og bruker disse som et grunnlag for planlegging av neste skoleår.