Modul 1: Relevant og yrkesrettet opplæring

 Mål:

Dere skal gjennomføre i sin helhet en modul fra Realfagsløyper.

Gjennom arbeidet skal dere, både matematikklærere og programfaglærere, utnytte kunnskap og kompetanse til å lage yrkesrettede ressurser i matematikk. Det at programfaglærerne deltar kvalitetsikrer at kontekstene er reelle.

Deltakere fra ledelsen:
Det er ikke nødvendig med deltakelse fra ledelsen.

Deltakere fra lærerne:
Matematikklærere som jobber på yrkesfag inneværende år og programfaglærere fra yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tidsforbruk:
B-Samarbeid: 115 min, C-Utprøving: 60 min, D-Etterarbeid: 60 min, Oppsummering: 60 min

 

Gjennomføring

Logo for Realfagsløyper

En modul under Realfagsløyper er inndelt i 4 deler:

  1. Forarbeid
  2. Samarbeid
  3. Utprøving
  4. Etterarbeid

Det er naturlig at dere velger et av utdanningsprogrammene dere jobbet med forrige gang dere var samlet («Arbeid med læreplaner»). Dermed har dere allerede gjennomført del A – Forarbeid og kan gå direkte til del – Samarbeid.

Under modulbeskrivelsen ligger alt av ressurser som dere trenger for å gjennomføre modulen.

Modulen er beskrevet ved hjelp av to dokumenter; selve dokumentet som ligger på nettet som en modulbeskrivelse og et dokument (presentasjon) som heter «Presentasjon til modulen (PDF)».

Det siste dokumentet kan være ei ledesnor gjennom modulen siden dokumentet beskriver hva dere skal gjøre til enhver tid.

Modulen ender opp i at dere skal lage et undervisningsopplegg som prøves ut i ei elevgruppe for deretter å oppsummere og reflektere i felleskap over hvordan det gikk.

Viktig:
Selv om Realfagsløyper er skrevet til fellesfaglærere i matematikk og naturfag, er hovedpoenget for dere nå at matematikklærere og programfaglærere jobber tett sammen hele tiden.
Dermed er det viktig at programfaglærerne deltar både under planlegging av undervisningsopplegget («Planlegg egen undervisning») på slutten av del
– Samarbeid, del – Utprøving og hele del – Etterarbeid.

For å kunne gi gode og konstruktive tilbakemeldinger under etterarbeidet, er det viktig at programfaglærerne har vært tilstede under gjennomføringen av undervisningssekvensen.  

Dette gjelder første gangs gjennomføring, for dere kan ikke forvente at programfaglærerne har tid og anledning til å bidra i alt arbeidet videre.​​​​

Modulen fra Realfagsløyper som skal gjennomføres er modul 4: Relevant og yrkesrettet opplæring

Oppsummering:

Ta en felles oppsummering etter at dere har prøvd ut et undervisningsopplegg i hvert av de aktuelle utdanningsprogrammene:

Hva fungerte bra med de oppgavene som ble prøvd ut?
Hvilke oppgaver må forbedres?

Etter hvert kan det være at dere finner andre måter å samarbeide på for å lage yrkesrettede ressurser. Men det er viktig at dere bruker programfaglærernes kompetanse for å sikre at dere lager oppgaver med reelle kontekster i forhold til utstyr, arbeidsmetoder og fagspråk. Hvis dette ikke er på plass, kan forsøkene med yrkesretting ha motsatt virkning i forhold til motivasjon og interesse for matematikkfaget.

Dere må også finne en delingsarena for de ressursene dere har laget, slik at andre på skolen kan finne de og prøve de ut. På denne måten vil dere få tilbakemeldinger fra flere lærere.

 

Veien videre

Etter at dere har evaluert det første undervisningsopplegget, et det naturlig at dere lager et nytt undervisningsopplegg som dere prøver ut, enten på samme elevgruppe eller en ny gruppe. Ta utgangspunkt i hva som slo positivt ut ved første gjennomføring og hva som kunne ha vært gjort av forbedringer.
Nå kan dere gå inn i modulen i del B – Samarbeid under punktet «Planlegg egen undervisning» og følge modulen derfra til og med – Etterarbeid.

Figur med tekstbokser som angir en prossessflyt

En siste refleksjon:

Nå har dere prøvd ut noen oppgaver sammen med programfaglærerne og fått respons fra disse gjennom etterarbeidet.

Hva vil du ta med deg av egne erfaringer til dere samles i pakke 4?