Digitale verktøy på eksamen i matematikk

Innføring av nye læreplaner og ny eksamensordning gjør at bruk av digitale verktøy i skolen er mer aktuelt enn noen gang. Her finner dere eksempler på hvordan elevene kan besvare eksamensoppgaver i matematikk.

Utvikling av nasjonale prøver og eksamen

Matematikksenteret utvikler nasjonale prøver i regning og eksamen i matematikk, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.