Lokal kompetanseutvikling

Matematikksenteret er en naturlig samarbeidspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Lokal kompetanseutvikling med fokus på kjerneelementene

Meste ambisiøs matematikkundervisning er spesialdesignet for å fremme lærernes læring. Programmet består av ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetanseheving, og er prøvd ut og videreutviklet over flere år.