Modul 5: Organisering og struktur

Skriver på tastatur

 Mål:

Lage en tidsplan for arbeidet på skolen.

Fordele ansvar for oppfølging

Deltakere fra ledelsen:
Rektor og avdelingsledere for realfag og yrkesfagavdelinger

Deltakere fra lærerne:
Det anbefales å ha med en lærerrepresentant i hele planleggingsprosessen. Det kan være en engasjert matematikklærer eller en tillitsvalgt som har lyst til å bidra

Tidsramme:
60 min 
(+ 60 min forarbeid)

 

Gjennomføring

Se filmen "Tydelig ledelse og endring av tankesett" sammen.

 

Den siste oppgaven i denne første pakken er at dere skal lage en tidsplan eller en årsplan for arbeidet med å yrkesrette matematikkfaget.

Som ei hjelp til dere har vi lagt ved en mal, Mal tidsplan og ei Huskeliste som kan være til hjelp i arbeidet.

For å kunne sette opp en fornuftig tidsplan må dere ha satt dere inn i hovedelementene i pakkene 2, 3 og 4.

Etter å ha gjennomført de forrige modulene kan det være fornuftig å tenke igjennom:

  • Hvilke faktorer blir viktige for å lykkes med en skolebasert utviklingsprosess i vår skole?
  • Hva blir suksessfaktorer / kritiske punkter for å motivere lærerne til å satse på yrkesretting?  (Husk det vi har «under vannflata» og bruk «begge øyne»)
  • Skal vi legge noen føringer for hvordan arbeidet skal skje? Hvis mange allerede har gode rutiner for yrkesretting, kan dette være en måte å utvikle seg videre på.

Veien videre

Nå er dere klar til å starte prosjektet sammen med lærerne.

Dette skjer i Pakke  2 – Etablere arena for samarbeid.

Lykke til!