Kompetanseutvikling i skolen

Matematikksenteret er en naturlig samarbeidspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.