Modul 4: Lederen som pedagogisk veileder

Jente jobber med målinger
Dette møtet legger til rette for at lederne skal kunne oppdatere seg på nyere pedagogiske og fagdidaktiske metoder. Dette vil berike prosjektet. Men hvis dere har tidsnød, kan dere hoppe over møte 4 og heller bruke innholdet som et verktøyskrin underveis.

 Hvorfor er det viktig for ledere å kjenne til verktøyene? 
Modellen kan være en fin anledning for lærerne til å utvide sitt pedagogiske repertoar. Særlig for lærere som har jobbet mye med yrkesretting og har gode rutiner på dette, kan utforsking av nye undervisningsmetoder være en måte å videreutvikle sin praksis. Rektor og avdelingsledere må som pedagogiske ledere oppmuntre og legge til rette for dette. Da er det viktig at lederne er oppdatert på hva som finnes av ulike metoder.

Mål

Målet med økta er å gjøre seg kjent med arbeidsmåter og verktøy som kan være aktuelle for noen lærere å bruke.

Deltakere fra ledelsen
Rektor og avdelingsledere for realfag og yrkesfagavdelinger

Deltakere fra lærerne
Det anbefales å ha med en lærerrepresentant i hele planleggingsprosessen. Det kan være en engasjert matematikklærer eller en tillitsvalgt som har lyst til å bidra

Tidsramme
60 min (+ 45 min forberedelse)

 

Gjennomføring

Hver og en fra ledelsen presenterer hovedinnholdet fra de notatene dere har lest.

Til slutt tas det en felles oppsummering:

                Kan noe av dette være aktuelt for vår skole?
                Hvordan kan vi bruke noe av dette på vår skole?

Veien videre

I neste møte skal dere tenke praktisk organisering og lage tidsplan. Nå er dere snart klare til å invitere lærerne!