Om prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM)

Illustrasjonsbilde lærere som diskuterer

Prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning var et forsknings- og utviklingsprosjekt som tok sikte på å utvikle en modell med tilhørende ressurser for skolebasert etterutdanning av matematikklærere på mellomtrinnet. Målet var at modellen og ressursene som ble utviklet også skulle bli tilgjengelig for lærerutdanning og videreutdanning av lærere. Modellen tar utgangspunkt i gjentatt utprøving av noen spesifikke aktiviteter i praksis. Det faglige innholdet i aktivitetene er knyttet til tallforståelse.

 

Milepæler

2014:   Planlegger oppstart av prosjekt

2015:   Utprøving og utvikling av ressurser. Oppstart prepilot.

2016:   Fortsatt utvikling av ressurser. Prepilot avsluttes.

Oppstart pilot. Ressurser publiseres på Matematikksenterets nettside.

2017:   Fortsatt utvikling av ressurser.

2018:   Pilot avsluttes juli 2018. Resultater fra piloten analyseres.

2019:   Resultater fra piloten analyseres.

2019:   Resultater fra piloten analyseres.

2021:   Ny nettside lanseres.

Prosjektgruppe

Utviklingsgruppen

  • Astrid Bondø
  • Olaug E. L. Svingen
  • Morten Svorkmo
  • Svein H. Torkildsen (prosjektleder utvikling)

Forskningsgruppen

  • Senterleder Kjersti Wæge, Matematikksenteret (Prosjektleder forskning)
  • Førsteamanuensis Janne Fauskanger, Universitetet i Stavanger
  • Professor Raymon Bjuland, Universitetet i Stavanger
  • Professor Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger
  • Førsteamanuensis Anita Valenta, Matematikksenteret (2014-2017)