Sammenheng- for barnets beste

Sammenheng - for barnets beste
Sammenheng - for barnets beste
Meld deg på barnehagekonferansen "Sammenheng - for barnets beste"!

Fortsatt ledige plasser til konferansen i Bodø 7. mars.

Konferansen tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter på skolen.

Det er åtte nasjonale senter som samarbeider om å arrangere konferansen.

Her finner du mer informasjon og påmelding.