Sammen om oppdraget 2020

Logo sammen om oppdraget
Den årlige nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" ble arrangert som digital samling den 18. november 2020. 

Tema for årets nettverkssamling var «Elevens stemme og laget rundt eleven». Temaet ble sett i lys av ny læreplan og Barnekonvensjonen. Gjennom plenumsbidrag og nettverksarbeid deltok fagfolk fra de ulike fagmiljøene med innspill på hva de kan bidra med for å styrke elevstemmen og laget rundt eleven. 

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene. Målgruppe er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

 

Program 

Tid Innhold
08:30 

Åpning

08:45–09:30

Barnekonvensjonen og barnets stemmev/Silje Steinardottir Hasle (Barneombudet)
Se presentasjon 

09:30–09:45

Pause

09:45–10:30

Fagfornyelsen og matematikk – hvordan samarbeide for å planlegge for sammenheng og helhet i faget, slik at opplæringen gir relevans for alle elever?v/ Renate Jenssen (Bergen kommune) og Astrid Seljeflot (PPT Bergen)

10:30– 10:45

Pause

10:45–11:30

Gruppearbeid knyttet til ny læreplan: Hvilken betydning har ny læreplan for elever som presterer lavt? (undervisning, elevrollen, særskilt tilrettelegging, IOP, deltakelse, arbeidsmåter, vurdering osv.)

11:30–11:45 Pause
11:45–12:30 Barnets stemme i matematikkopplæringen.v/ Gjermund Torkildsen og Birgitte Sannes Hornnes
12:30  Avslutning

Forarbeid

Alle som deltok, skulle gjøre et forarbeid. I 2020 var det å se del 1 av det digitale foredraget "Fagfornyelsen og matematikk". Her møter vi rådgiver i Bergen kommune, Renate Jensen, og PPT-rådgiver Astrid Seljeflot. 
Del 2 av det digitale kurset ble presentert under nettverkssamlingen.

TIPS: Ved å klikke på dette ikonet får du en oversikt over avsnittene i det digitale kurset: 

Skjermbilde%202020-11-06%20kl.%2010.54.52.png

Har du spørsmål om nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget", ta kontakt med prosjektleder Olaug E. Lona Svingen.