Realfagkonferansen 2020

Logo realfagkonferansen
En inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærere.

Plenumsforedrag til ettertanke for alle – parallellsesjoner til nytte for hver enkelt.

Inspirasjon, faglig påfyll, praktiske aktiviteter og nettverk.

Tid: 12. mai 2020 kl. 09:00–15:30

Sted: Realfagbygget på NTNU Gløshaugen

Informasjon og pålogging.