Nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker

Matematikksenteret har ansvar for et nettverk som består av kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Målet er å bygge opp et sterkt kompetansemiljø i Norge.

Det arrangeres en årlig nettverkssamling – «Sammen om oppdraget» – hvor det er fokus på ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak for å bedre opplæringen for elever som presterer lavt i matematikk. En viktig del av nettverkssamlingen er å se hvilke muligheter som finnes for å utvikle robuste fagmiljøer i de ulike regionene. Målgruppe er universitet og høyskoler, Statped, PPT, utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner.