Konferanse: Sammen om oppdraget! 2017

I regjeringens tiltaksplan står det at:
Talet på barn og unge som presterer på lågt nivå i realfag skal reduserast.

Nasjonal nettverkskonferanse for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker

Dette er en del av regjeringens strategi Tett på Realfag for å øke kompetansen i realfag. 
For å kunne nå målet i tiltaksplanen, må vi arbeide sammen, og sammen skal vi klare det!

Konferansen vil fokusere på 
- Tiltak som har betydning for lavt presterende elever i matematikk? 
   Hva sier forskning?

 - Forventninger til nettverket:logo%20lavt%20presterende1.jpg

  • Hva er vårt drømmescenario?
  • Hvordan implementere tiltak vi vet virker?
  • Hva samarbeider vi om?
  • Hvem kan bidra med hva?
  • Hvilke barrierer og muligheter ser de ulike kompetansemiljøene?
  • Hvordan skal du ta dette videre sammen med andre?

- Prinsipper for god matematikkundervisning. God undervisning for lavt presterende elever
  er 
god undervisning for alle elever.

Bidragsytere på konferansen:

Bjørg Rafoss Tronslien, Utdanningsdirektoratet
Ann-Louise Ljungblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Snorre Ostad, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 
Elin Kristin Reikerås, Universitetet i Stavanger
Leif Bjørn Skorpen, Høgskolen i Volda
Anita Lopez-Pedersen og Riikka-Maija Mononen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Astrid Seljeflot, PPS sør, avdeling PPT, Bergen kommune og Øyvind Frantzen, Midtun skole, Bergen kommune
Olaug Lona SvingenAstrid Bondø og Svein Anders Heggem, Matematikksenteret
Tone Dalvang, Statped sørøst

Denne første nasjonale nettverkssamlingen ble arrangert 14.-15. nov. 2017 av Matematikksenteret i samarbeid med Statped sørøst og PPT i Bergen. Målgruppa for konferansen er UH-sektoen, Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner/fylkeskommuner.

Presentasjoner fra foredragene