Sammen om oppdraget: Nettverkssamling om matematikkvansker

Logo Matematikkvansker
"Sammen om oppdraget" er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2021 er "Kompetanseløft!"

Med stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varslet regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I Kompetanseløftet skal PPT, skole, Statped og UH-sektoren samarbeide om å få mer kompetanse nærmere barna.

Under årets Sammen om oppdraget vil vi med plenumsfordrag, parallelle sesjoner, verksted og gruppearbeid løfte fram ulike tema som kan være aktuelle for det tverrfaglige samarbeidet mellom aktørene i arbeidet med Kompetanseløftet. 

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 16. og 17. november, 2021

Det er ingen deltakeravgift. Påmelding inkluderer én overnatting, lunsj begge dager og middag den 16. november. Deltakerne dekker kun reise og eventuelt tilslutningsdøgn fra 15. – 16. november.
Påmeldingsfrist er 12. oktober.

Påmelding
 

PROGRAM tirsdag 16. november

10.00 – 10.05

Velkommen

10.05 – 11.05

Toward Inclusive Excellence in Mathematics v/Cathery Yeh

11.05 – 11.20

Om kompetanseløftet v/Utdanningsdirektoratet

11.20 – 11.35

Pause med omgrupperinger

11.35 – 12.05

Spør oss, så får dere vite v/Forandringsfabrikken

12.05 – 13.00

Hva skal til for å lykkes med inkludering i matematikk?

  • Hva skal til for å endre praksis?
  • Hva skal lærere, skoleledere, PPT og UH-sektoren bidra med i samarbeidet for å lykkes?

Gruppediskusjoner

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.10

Parallell 1A: Vertikale tavler
v/Anne-Gunn Svorkmo og Ingunn Valbekmo

Parallell 1B: Digitale ressurser
v/Statped

Parallell 1C: Oppfølging av «Alle Teller!»
v/Anna Järnrot

15.20 – 16.30

Parallell 2A: Vertikale tavler
v/Anne-Gunn Svorkmo og Ingunn Valbekmo

Parallell 2B: Digitale ressurser
v/Statped

Parallell 2C: Oppfølging av «Alle Teller!»
v/Anna Järnrot

19.00
__________

Middag

 

 

PROGRAM onsdag 17. november

08.30 – 09.50

Holmboeprisvinnerne (15 - 20 min hver til presentasjon)

(Geir Birkeland, Ingunn Valbekmo og Skage Hansen)

Hvordan legger vi til rette for et læringsmiljø der vi inkluderer alle elevene i matematikkundervisningen?

20 minutter til spørsmål fra salen

09.50– 10.10

 

Pause

10.10 – 11.30

Parallell 3A: Eksplisitt undervisning
v/Anna Järnrot

Parallell 3B: En case – planlegge tiltak
v/ Astrid Seljeflot og Linda Johansen

Parallell 3C: Observasjon av barns strategier i arbeid med tall
v/Olaug Lona Svingen

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Posterpresentasjon fra doktorgradsarbeider og mastergradsstudenter 

13.00 – 14.15

Matematikkopplæring for alle – hvordan inkludere alle elevene! v/Else Havnevik Devold og Marte Haugen

14.15 – 14.30
__________

Evaluering og avslutning

 

 

Om Sammen om oppdraget

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Vi tar forbehold om endringer av konferansen pga. smittervernsregler.