Verksted 35 (V 35)

Bruk av vertikale tavler – eksempler og erfaringer.

Matematikklærerne ved St. Olav vgs har i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med Matematikksenteret ved NTNU. Fokus har vært problemløsning og utforskende oppgaver. Lærerne har underveis reflektert over egen praksis og utarbeidet undervisningsopplegg sammen. Fokus er flyttet fra tavleundervisning til hva den enkelte elev lærer gjennom ulike aktiviteter, utforskende arbeidsmåter og samarbeid. Vi har blant annet hentet inspirasjon og ideer fra Peter Liljedahls forskning.

Vertikale tavler er ikke-permanente, hvite plast ark/ tavler som festes til vegger, vinduer, dører og andre overflater i klasserommene. De er som flyttbare white boards, og brukes mange ganger. I dette verkstedet vil vi demonstrere hvordan vi bruker vertikale tavler i klasserommet. Vi vil gjennomføre undervisningsopplegg og dele våre erfaringer. Vi deler og viser konkrete oppgaver vi mener er spesielt godt egnet til denne typen undervisning. Det vil bli diskusjon og erfaringsutveksling rundt elevenes læringsutbytte ved å bruke slike tavler. 

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Rom: 

Målgruppe: U + Vgs
Antall deltagere: 20 – 30 personer

Randi%20og%20Anita.jpgRandi Bø og Anita Tindeland er begge lektorer ved St. Olav videregående skole i Stavanger. De har begge lang erfaring som matematikklærere. Randi underviser i tillegg fysikk, Anita i naturfag og kjemi. Begge er aktive deltagere i skolens matematikkprosjekt.