Verksted 19 (V 19)

Gjør det selv – Design av problemløsningsoppgaver, med utgangspunkt i en real kontekst

Jeg ønsker å presentere noen forskningsresultat og eksempel fra mitt FoU prosjekt «matematikk og fotografi» som vi gjennomførte 2017 og 2018 som del av et emne i videreutdannelse for lærer. Vi undersøkte innflytelsen av en fotoaktivitet i undervisningen på studentenes visuelle oppmerksomhet og engasjement. Studentene laget en problemløsningsoppgave selv, med utgangspunkt i et bilde fra en hverdagskontekst. Deretter gjennomførte de oppgaven i sin egen klasse. Avslutningsvis presenterte studentene fotos og oppgavene til medstudentene, og reflekterte over hele prosessen. Tilbakemeldingene viser at deres elever ble veldig engasjerte i arbeidet med disse utforskende oppgavene. Delvis ble elevene så motiverte at de laget selv nye variasjoner av oppgaven til hverandre. Noen studenter gå uttrykk for at det å lage oppgaver fra bunnen av var nytt og spennende, men krevende. En workshop med veiledning kan være en passende arena for å designe en egen problemløsningsoppgave som kan engasjere sine elever.

Verktøy som brukes: mobilkamera, papir/ blyant eller laptop 
Målgruppe: egnet for alle, men lærer fra grunnskole og lærerutdannere for grunnskolen vil få mest ut av verkstedet. 
Maks antall deltakere: 16
Verksted 19 (V19), onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Rom: ​​

Antje%20Meier.pngAntje Meier er høyskolelektor ved Høgskulen i Volda. Etter at hun kom til Norge i året 2000 har hun utdannet seg som lærer i matematikk og naturfag og har en mastergrad i matematikkdidaktikk (fagområde algebra på ungdomsskolen) fra Universitetet i Agder. Antje har jobbet i fire år i videregående skole før hun nå underviser matematikkdidaktikk i lærerutdanningen, videreutdanningen (nettbasert) og praktisk pedagogisk utdanning. Faglige interesser er matematikkdidaktikk med vekt på utforskning, argumentasjon og kontekstbasert undervisning. Hun er interessert i tverrfaglighet med kunst- og håndverk, friluftsliv og religion. I sin undervisning- og forskningsaktivitet bruker hun digitale verktøy som f.eks. GeoGebra, fotoapparat og gaze-tracking verktøy. Antje er styremedlem i LAMIS Sunnmøre.