Plenum 4 (P4)

Kreativ och elevnära matematik

Hur kan det se ut när man för in mer kreativa och undersökande inslag vid lärandet i matematik? 

Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik och naturvetenskap på ett estetiskt och meningsfullt sätt? 

Hur kan variation av uppgiftstyper och arbetssätt bidra till att fler elever får upp intresset för matematikämnet och att man lockar fram de dolda matematiska talangerna bland eleverna? Här får du ta del av en lätt och underhållande presentation av väl utprövade och elevnära idéer som inspirerar och som väcker elevernas intresse och förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. Du får en bredare repertoar inför utmaningen att planera meningsfull undervisning. 

Onsdag 27. november kl. 14.15-14.55
Rom: 

Hans PerssonHans Persson, lärare, inspiratör, läromedelsförfattare, fick litteraturpriset Lärkan (2014) ”han har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Han fick 2004 kunskapspriset ”för en exceptionellt inspirerande lärargärning” 

Klipp ur utvärdering från studiedag nyligen  "Unik, Ruskigt innovativ och inspirerande