Verksted 22 (V 22)

Programmering med och i matematik

I denna workshop provar vi på olika övningar i främst blockprogrammering och samtalar om hur programmering kan användas för att stärka elever matematiska förståelse och förmågor. 

Programmering i och med matematik har två mål: Det ena blir att titta på hur programmering kan användas för att stärka förmågor i matematik. Detta kan göras utan någon särskild koppling till ett matematiskt problem. Det andra blir att titta på hur programmering kan användas för att lösa olika matematiska problem. Vi kommer att prova på programmering utan dator och enkel blockprogrammering med de två ovanstående i fokus. Vi kommer även att prova på ”tinkering”- alltså att mixtra med olika redan befintliga program.

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Målgruppen för detta är lärare till elever i åldern 6-11år.
Max antal deltagare är 20

Maria%20Johansson.jpgMaria Johansson är lektor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet och undervisar inom lärarutbildning på LTU, främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Hon har en doktorsexamen i matematik och en i matematik och lärande (matematikdidaktik). Hennes forskning behandlar både matematik och matematik och lärande för olika åldrar och olika skolformer. Utöver detta har hon också ett intresse för hur programmering och datalogiskt tänkande kan stärka matematikundervisningen i skolan.