Verksted 20 (V 20)

Introduksjon til koding/programmering. Koding uten datamaskin. 

Verksted er forslag til hvordet kan være lurt å starte, og hvordanvi kan legge til rette for en progresjon som gjør elevene i stand til å skape programmer selv.

Lære noen nye ord som brukes i forbindelse med koding, forstå og bruke begreper , strukturere ord og informasjon  om  koding og algoritmisk tankegang,samtale med andre/ med lærings partneren om oppgaver og løsninger.

Kursdeltakerne vil få praktisk øvelse i å løse ulike oppgavetyper på papir,skal bli kjent med sentrale begreper innen koding.  Dette verkstedet skal bli en simulering /en imitasjon av mattetimen der lærere introduserer elever i koding, steg-for-steg. 

Avslutning: Deltakerne får mere informasjon omsted der finner det gratis treningsmateriell og ressurser som vil hjelpe dem med å komme i gang og planlegge sin neste nyskapende leksjon/time. 

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Rom: 
Målgruppe:  Lærere på 1.-4.trinn (kanskje 5.?)
​​​

Danijela%20Zec.jpgDanijela Zec er ansatt ved Vardåsen skole i Asker kommune. Hun har over 20 års erfaring som matematikklærer på barnetrinnet og som kursholder i matematikk i Serbia. Danijela sittet i matematikkgruppe, støttet av Utdanningsdirektoratet, med fokus på god matematikkundervisning særlig på matematikkdidaktikk. I 2018 har hun blitt valgt til ledende lærer, er en  del av EU-kode uke-initiativet (CodeWeek EU), da hun forbinder skoler, lærere og elever som er interessert i  koding, samt deltar i EU-kode uke og bidrar til å formidle relevant informasjon og læringsmateriell til lokale lærere.