Verksted 9 (V9)

Andregradsuttrykk, grafer og løsningsformel.

I dette verkstedet jobber vi med en praktisk tilnærming til andregradsuttrykk. Vi ser på hvordan vi visuelt kan framstille algebraiske uttrykk. Hvordan kan elever utforske ulike representasjoner av funksjonsuttrykk, og kan vi klare oss uten løsningsformelen for andregradslikninger?

Tirsdag 26. november kl. 13.00-14.20
Rom: 
Deltakerne må ha med PC med GeoGebra
Nivå: Videregående skole
Maks antall deltakere: 30 

Tove%20Kalv%C3%B8.pngTove Kalvø har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. Hun har bred erfaring med alle matematikkurs i videregående skole, samt undervisningserfaring fra alle trinn på ungdomsskolen. Hun er spesielt interessert i utforskende matematikk gjennom dialog i klasserommet. 

Parallelt med undervisning i skolen, skriver Tove Kalvø lærebøker i matematikk for videregående skole. Hun er medforfatter på de nye lærebøkene Mønster som kommer til fagfornyelsen 2020 fra Gyldendal Forlag.