Storverksted 8 (S 8)

Building Thinking Classrooms 

In this workshop teachers will experience first hand a thinking classroom. Through modelling and deep engagement in learning we will unpack several of the tools presented in the keynote and discuss the pragmatics of implementation in their own classrooms. 

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50

Peter LiljedahlPeter Liljedahl har en imponerende CV, med enormt mange publikasjoner. Hans forskning har ledet fram til det han betegner som «Building thinking classrooms», der han bruker forskningsresultatene sine for å gi et verktøy til lærere slik at de kan skape «tenkende klasserom».