Verksted 1 (V1)

«En lærende lærer er en god lærer!»

En drøy påstand kanskje, men den som opplever seg som ferdig utlærter kanskje ikke utlært, men snarere ferdig? En profesjonell lærer bør ha et ønske om stadig å bli en bedre lærer for sine elever.

Verkstedet peker på mulighetene for kollegial læring og utvikling som ligger i de skolebaserte etterutdanningspakkene. Oppmerksomheten er fortrinnsvis rettet mot arbeidet med å øke læringsutbyttet for elever som presterer lavt i matematikk. Arbeidet i verkstedet tar utgangspunkt i modulen Intensiv opplæring.  I planleggingen av den intensive opplæringen tar vi utgangspunkt i fire faser og knytter disse til arbeid med Tidsbegrepet og å forstå bruken av klokka. Tema er abstrakt og krevende, men samtidig sentralt og viktig for våre elever. Gjennom laborerende aktiviteter, bruk av ulike representasjoner, modellering, resonnering og kommunikasjon skal deltakerne få erfaringer og innblikk i de ulike fasene. 

Undervisning som er god for én elev - er erfaringsmessig god for alle! Gjennom arbeidet med modulene får læreren mulighet til å utvikle sin forståelse og undervisningspraksis i samspill med kolleger. Målet med modulene er ikke å foreslå kjappe strakstiltak for enkeltelever, men å utvikle kollegiale holdninger, forståelse og tiltak som kan være bra for hele elevgruppa over tid.

Det finnes ikke noen raske løsninger, til det er utfordringene for komplekse, og elevene for forskjellige. Vi håper likevel at innholdet kan inspirere og gi hjelp i planlegging av tiltak. Den viktigste ressursen i arbeidet med elevene, er læreren, sier prosjektleder Olaug Lona Svingen.

Deltakerne skal lese en kort tekst forut for verkstedet, gjøre seg egne tanker for å dele med andre på samlingen. Forarbeidet tar omkring en halv time.

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Målgruppe: Lærere og skoleledere fra alle skoletrinn og PPT-rådgivere
Antall deltakere: 30
Rom: 

Olaug%20Lona%20Svingen.pngOlaug Lona Svingen er ansatt ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. I tillegg til å være prosjektmedarbeider på MAM-prosjektet, arbeider Olaug blant annet med å utvikle læringsstøttende prøver og veiledningsmateriell for 6. trinn. Olaug har over 20 års undervisningspraksis fra grunnskolen, hovedsaklig på fådelt barneskole.

Svein%20Anders%20Heggem.pngSvein Anders Heggem har jobbet på ungdomstrinnet i Kristiansand og Lillesand gjennom 40 år. Han har bred erfaring bl.a. fra  ulike råd, utvalg og  skoleutviklingsprosjekter.  Han har i dag permisjon fra lærerjobben ved Lillesand ungdomsskole for å utvikle kollegabaserte etterutdanningspakker ved Matematikksenteret hvor han også er en av senterets ressurspersoner. I tillegg jobber han som fagveileder i matematikk ved Oppvekstsektoren i Kristiansand.