Verksted 12 (V 12)

Gjør matematikken levende med samtale og utforskning!

På verkstedet får lærerne prøve ut og gjøre erfaringer med viktigheten av et utforskende miljø i klasserommet. Gjennom konkrete samarbeidsoppgaver, trigges gode matematiske samtaler preget av argumentasjon og resonnering.

Lærerne vil oppleve hvordan fysiske og digitale konkreter hjelper elevene med å undersøke ulike matematiske sammenhenger.  

Vi ønsker å vise hvordan man med konkreter (som representerer mengdene 1-10) og digitale verktøy kan hjelpe elevene med å undersøke sentrale matematiske ideer. 

Ofte begrenses elevenes matematiske kompetanse av at de møter mange lukkede oppgaver i lærebøkene.

Eksempler på emner lærerne vil møte i verkstedet:  

I løpet av sesjonen vil lærerne bli kjent med flere forskjellige utforsknings- og problemløsningsoppgaver. 

Lærerne får utforske konkreter på ulike måter. De blir kjent med hvordan elevene utforsker ulike kombinasjoner av mengder for å lage for eksempel mengden 10. Fremfor å automatisere kombinasjonene som kun består av to ledd, som i mange tilfeller kan virke begrensende for elevenes tallforståelse.​ Vi vil også bruke konkretene som utgangspunkt for å lage enkle modeller for å løse addisjon- og subtraksjonsoppgaver, disse modellene vil senere kunne generaliseres og brukes for alle tallområder.

Vi ser nærmere på hvordan vi kan utforske relasjons-tegnene, og hvordan elevene kan undersøke og gjøre erfaringer med kommutativitet.

Vi undersøker og prøver ut hvordan man kan bruke visuell støtte når man jobber med tallmønstre.  

Lærerne blir kjent med rike problemløsningsoppgaver som gjør det enkelt å stille de gode spørsmålene for å differensiere og utfordre det store faglige spennet som finnes i mange elevgrupper.

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom:

Målgruppe:​ 1.-4.trinn
Maks antall deltagere:​ 40

Renate%20Strandseter%20Fleitscher.pngRenate Strandseter Fleitscher 
Renate har jobbet mange år som lærer og lærerspesialist i Osloskolen. Hun har også jobbet som kursholder og veileder i matematikk for Utdanningsetaten Oslo. Nå jobber hun for DragonBox Skole, som utvikler matematikk-læreverk for 1.-7.trinn. Hun er opptatt av å skape en engasjerende matematikkundervisning med mer utforskning og samtale.  

Audun%20Uggerud.pngAudun Uggerud 
Audun har lang fartstid som lærer på alle trinn i barneskolen. Han har en spesiell interesse for hvordan man kan gjøre undervisningen mer spennende, engasjerende og lærerik. Etter to år som matematikkveileder, begynte han i 2015 som realfagsrådgiver på Skedsmo realfagssenter. Der jobbet han som rådgiver og kursholder for alle skolene i kommunen.  I 2017 ferdigstilte han en master i skolerettet tdanningsvitenskap, der han så på hvordan selvoppfatningen påvirker hvordan elever angriper problemløsningsoppgaver. Per dags dato jobber Audun fulltid i Dragonbox, der han får lov å forandre hverdagen til tusenvis av barn på småskolen.