Storverksted 4 (S4)

Vis meg ditt yndlingsbilde, og jeg skal gi deg den statistikkundervisningen du trenger.

At undervisningen skal tilpasses de ulike elevers læringsstrategier er gammelt nytt i skolen. Mange av teoriene har imidlertid vært lite etterprøvd med forskning. Høyere utdanningsinstitusjoner har i liten grad fulgt opp (de pedagogiske teoriene om tilpasset læring/ulike læringsstrategier som brukes i skolen), og dette kan være en medvirkende årsak til at overgangen fra skole til universitet oppfattes som utfordrende for mange. 

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås har statistikerne valgt å tilby differert undervisning i innføringskurset i statistikk (som tas av ca 200 studenter hvert semester). Vi har også gått statistisk til verks for å få et kvantitativt fundament for forskning på differensiert undervisning og differensiering av studenter og deres læringsstrategier. 

Gjennom å bevisstgjøre elevene på ulike preferanser i læringsstrategier (metakognisjon) og å tilby ulike studieløp og læringssressurser i introduksjonskurset i statistikk, ønsker vi å løfte grupper av studenter som har prestert svakt på dette kurset, samtidig som de studentene som tradisjonelt har prestert godt, fortsatt skal få det de trenger for å prestere like bra. 

Under presentasjonen vil vi gi en smakebit på de differensierte læringsressursene, og gi en oversikt over hvilke metoder vi har tatt i bruk for å skaffe oss statistiske data som vi kan analysere. Begge deler kan være nyttige verktøy for å øke bevisstheten om egen læring også blant elever på u-skole og vgs-nivå. 

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom: ​​​​​​
Målgruppe: Ungdomsskole og videregående 

Hilde%20Vinje.jpgKathrine%20Frey%20Fr%C3%B8slie.jpg

 

 

 

 

 

 

Hilde Vinje og Kathrine Frey Frøslie jobber med statistikkundervisning og forskning og forskning på statistikkundervisning, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Hilde som postdoktor og Kathrine som førsteamanuensis i biostatistikk. De har ansvaret for introduksjonskurset i statistikk, der det tilbys ulike undervisningsløp, og der studentene oppfordres til å ha et bevisst forhold til sin egen læringsstrategi for å velge den riktige undervisningsformen for seg.