Verksted 23 (V 23)

Med tanke på programmering

Känner du en osäkerhet inför programmering? Vill du övervinna den? Eller vill du spegla dina egna erfarenheter i läroplanen från ett grannland? Varmt välkommen med på vår workshop!

I Finland undervisar vi sedan år 2016 programmering som en del av innehållet i läroämnet matematik. Många element i programmering möter tankeformer som vi brukar undervisa i problemlösning. Workshopen lyfter fram tio beröringspunkter mellan matematik och programmering. Vi använder övningar i programmering som kan göras även utan digitala hjälpmedel och delar våra erfarenheter av övningar med digitala redskap med elever upp till 16 år. Vi hittar en progression för innehållet i den inledande programmeringsundervisningen.

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Målgrupp: småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn
Max antal deltagare: 30

Siv Hartikainen og Ante Brännbacka.jpgSiv Hartikainen, Lektor i matematik, läromedelsförfattare, Mattelandet i Esbo, Finland

Ante Brännbacka, Lektor i matematik, Mattelandet i Esbo, Finland