Verksted 36 (V 36)

Utforskende undervisning med programmering på vgs.

Verkstedet har fokus på hvordan vi kan utvikle og tilpasse utforskende undervisningsopplegg til våre egne elever. Eksempler og teori hentes fra den delen av læreplanen som er aktuell for programmering.

Verkstedet består av en veksling mellom teori, praktisk øvelse og diskusjon. Deltakerne modellerer først elevers undervisningsstiuasjon i oppgavearbeid. Deretter arbeider vi med å produsere utforskende oppgaver og problemstillinger til egne elever.

Teoretisk bakgrunn er algoritmebegrepet, algoritmisk tenkemåte og programmering, samt forskning knyttet til utforskende undervisning.

Vi løser oppgavene ved å beskrive algoritmer/pseudokode. Det forutsettes ikke kjennskap til konkret syntaks i for eksempel Python eller andre programmeringsspråk

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Målgruppe: Videregående skole

Knut%20Skrindo.jpgKnut Skrindo har undervist i matematikk og russisk på Oslo katedralskole siden 2000. Han har hovedfag i matematisk logikk fra UiO og har erfaring fra alle matematikkurs på studieforberedende utdanningsprogram. Han underviser for tiden i tillegg i forsøksfaget «Progammering og modellering X» og holder kurset «Programmering i matematikk i videregående skole» for lærere. Siden 2005 har han skrevet lærebøker i matematikk for videregående skole for Gyldendal.