Verksted 24 (V 24)

Matematiske kompetencer og problembehandling.

I Danmarker hovedformålet med matematikundervisningen, at eleverne udvikler deres matematiske kompetencer, som ligner Norges kommende kjerneelemneter. Det giver god mening at træne de matematiske kompetencer. Du vil blive introduceret til problemstillinger, matematiske undersøgelser og opgaver, der sætter fokus på at udfordre eleverne og øge deres læring inden for de seks matematiske kompetencer, vi opererer med i Danmark.

På workshoppen vil vi sammen dykke ned i de matematiske kompetencer. Fokus vil ligge på arbejdet med problembehandling – hvordan får vi eleverne til at være mere strukturerede og udholdende i deres arbejde med matematiske problemstillinger? Kan vi ’tænde’ deres interesse for matematik ved at give dem problemer og opgaver, der tager udgangspunkt i deres erfaringsverden? Disse og andre spørgsmål, vil blive diskuteret og afprøvet undervejs.

Du vil blive præsenteret for opgaver, som du kan bruge i undervisningen og vi vil fokusere på, hvordan du kan invitere eleverne ind i en verden, hvor de kan være problem-stillere og dermed opleve en højere grad af indflydelse. Denne tilgang giver mere engagerede elever, som bliver ansvarlige og kritiske deltagere i undervisningen og deres fremtid i samfundet.

Du får redskaber til:

  • at arbejde målrettet med de matematiske kompetencer
  • at finde de problemstillinger og opgaver, der kan anvendes i denne sammenhæng
  • at vurdere forskellige evalueringsmetoder i matematik

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrin
Maks antalldeltakere: 30

Klaus%20Fink.jpgKlaus Fink 
Klaus er lærer og arbejder som konsulent i Danmarks Matematiklærer forenings forlag, Matematik. Er tidligere fagkonsulent i Undervisningsministeriet i Danmark og tidligere medlem af opgavekommissionen for matematikprøverne i Danmark.

Kirsten%20S%C3%B8s%20Spahn.jpgKirsten Søs Spahn
Søs er lærer og Cand.pæd.didak./matematik. Arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler, hvor læremidler, kurser og vejledning af lærereer i fokus. Deltager i et Erasmus+ projekt med overskriften "ProblemSolving".