Verksted 32 (V 32)

Vækstfunktioner og modelleringskompetencen.

Modelleringskompetencen er central i anvendelsen af matematikken. Vækstfunktioner indgår i mange økonomiske modeller og i megen politisk argumentation. Kan de passe med den virkelighed, der findes? Er der brug for en bedre uddannelse af vores elever omkring vækstfunktioner og deres anvendelse? Vi vil kort se på ”Grænser for vækst” fra 1972. Hvordan gik deres forudsigelser i virkeligheden.

På workshoppen vil vi sammen dykke ned i forskellige vækstfunktioner, undersøge dem matematisk og sætte dem i forhold til deres anvendelse i matematiske modeller. Vi skal se på vækstfunktionernes muligheder og begrænsninger og på elevernes arbejde med modelleringsprocesser.

Vi skal undersøge om logistisk vækst er en mulighed i grundskolen med de digitale værktøjer, vi har til rådighed - GeoGebra og regneark.

Endelig vil vi præsentere Danmarks Matematiklærerforenings store projekt med fremstilling af matematikopgaver til hvert af FN’s 17 Verdensmål og til på alle klassetrin.

Du får redskaber til:

  • at arbejde målrettet med modellering og vækstfunktioner
  • at finde de problemstillinger og opgaver, der kan anvendes i denne sammenhæng
  • at vurdere forskellige evalueringsmetoder i matematik
     

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Rom: 
Maks antall deltakere: 30
Målgruppe: ungdomstrin

Klaus Fink og Kirsten Søs Spahn

Klaus%20Fink.jpgKlaus er lærer og arbejder som konsulent i Danmarks Matematiklærerforenings forlag, Matematik. Er tidligere fagkonsulent i Undervisningsministeriet i Danmark og tidligere medlem af opgavekommissionen for matematikprøverne i Danmark.

 

Kirsten%20S%C3%B8s%20Spahn.jpgSøs er lærer og Cand.pæd.didak./matematik. Arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler, hvor læremidler, kurser og vejledning af lærere er i fokus. Deltager i et Erasmus+ projekt med overskriften Problem Solving.