Verksted 10 (V 10)

Hva viser denne grafen?

Graf som peker nedover
Figur 1

Innledningen på verkstedet vil kun være en presentasjon av selve oppgaven. Oppgaven er en åpen problemløsningsoppgave og går ut på at de får utlevert en lineær nedadgående graf uten tittel, heller ikke aksetitler eller verdier (se figur 1). Målet her er at de skal bruke grafen til å modellere virkeligheten. De må selv finne akseverdier/titler, konstant og variabel. De vil bli oppfordret til å sette verdiene inn i en tabell og lete etter en formel som passer til grafen.  

Jeg ønsker i størst mulig grad å la deltakerne jobbe i grupper på 3-4 deltakere. Dette fordi jeg ønsker at de skal kommunisere mest mulig matematikk. Her skal de også bruke ulike representasjoner, abstrahere og generalisere. I denne delen av verkstedet skal de utforske og resonnere, men også lytte til andre og velge det beste alternativet. På slutten av verkstedet ønsker jeg at de ulike gruppene skal presentere hva de har kommet frem til for de andre deltakerne på verkstedet. I denne delen vil argumentasjon og presentasjon av egne løsninger ha mest fokus. Det vil også være rom for å diskutere oppgaven og elevenes læringsutbytte. 

Jeg har brukt denne oppgaven med elever på mellomtrinnet ved flere anledninger, og opplevd ivrige elever med stort engasjement. For meg er magien i matematikken når elevene kjenner at de «eier» løsningen sin. For elevene er det ofte motiverende når læreren ikke sitter med fasiten, men at de selv kan skape den gjennom egen argumentasjon og resonnering. Etter min mening dekker denne oppgaven alle kjerneelementene på en utmerket måte.

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom: 

Målgruppe: Alle
Maks antall deltakere: 30 personer

Ann%20Kristin%20Stustad%20Nyb%C3%B8.pngAnn Kristin Stustad Nybø
Jeg har jobbet som lærer i Drammens­skolen siden 1999, de siste 10 årene ved Skoger skole. Jeg er svært engasjert i matematikkfaget og brenner for å jobbe med forståelse, dybdelæring og ikke minst å vise og spre glede over faget. Jeg har 90 st.p. matematikk, med 30 st.p. fra grunnutdanningen og 60 st.p. fra HiOA (nåværende OsloMet) gjennom Kfk. Jeg har siden disse studiene som ble avsluttet i 2016, deltatt i en Algebragruppe ved OsloMet, ledet av Elisabeta Iuliana Eriksen og Ida Heiberg Solem. Der utveksler deltakerne i gruppen erfaringer med bruk av algebra i barneskolen, i tillegg til andre utforskende og åpne oppgaver. Studiene og senere algebragruppa, har hjulpet meg mye i forhold til å frigjøre meg stadig mer fra både læreboka og den instrumentelle opplæringen matematikkundervisningen tradisjonelt har hatt fokus på.