Storverksted 2 (S2)

Hopp videre med Kenguru - også inn i ny læreplan

Kengurukonkurransen er en internasjonal konkurranse i matematikk. Norske elever har deltatt i konkurransen siden 2005.
Alle oppgavene samles i en base, og mange lærere beskriver denne basen som en gullgruve!  På dette stor-verkstedet skal deltakerne få arbeide med, diskutere og løse oppgaver. 

Til en del oppgaver er det er laget forslag til hvordan de kan utvides og videreføres, men deltakerne vil også bli utfordret på hvordan arbeide videre med oppgaver og til å formulere nye spørsmål. 

Noen oppgaver har du kanskje aldri sett maken til, og hvordan griper du an en slik oppgave?

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: San Siro 2

Dennis%20Ho%20Christiansen.jpgDennis Ho Christiansen har arbejdet som lærer i folkeskolen i Danmark siden 1988. Primære arbejdsområder har vært matematik, science og musik. Siden 2002 har han siddet i bestyrelsen for Danmarks Matematiklærerforening, hvor han har arbejdet på at fremme glæden ved faget matematik i bl.a. folkeskolen. Dennis var i 2015 med til at starte Kænguru-konkurrencen op i Danmark og har siden været ansvarlig for denne i Danmark.

anne_gunn.jpgAnne-Gunn Svorkmo har arbeidet ved Matematikksenteret siden 2004 og har jobbet med mange av senterets skoleutviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun har også bidratt på overgangsprosjektet Ny-Giv. Anne-Gunn har blant annet samarbeidet med Naturfagsenteret, Kunst og Kultursenteret, Vitensentrene og Artsdatabanken om å lage flerfaglige ressurser. Hun er ansvarlig for Kengurukonkurransen i Norge – en konkurranse som har som mål å motivere elever for matematikk. Anne-Gunn har mange års erfaring fra grunnskolen på alle trinn.