Verksted 17 (V 17)

Matematiske ResonneringsAktiviteter (MRA):
Hva kjennetegner MRA, og hva kreves av eleven og læreren?

Verkstedet starter med en Matematisk RessoneringsAktivitet (MRA) som har fokus på et «nytt» emne/teknikk. Tanken bak denne metoden er litt knyttet til Freudenthals tekst: The learner should reinvent mathematising rather than matematics, abstracting rather abstractions, schematising rather than schemes, algorithmising rather than algorirhms, verbalizing rather than language (Freudenthal, 1991). For å introdusere et nytt matematisk begrep kan vi gjerne bruke en induktiv metode.  Målet er at deltagerne får oppleve en MRA og definere kjennetegn.  

Aktiviteten følges av en kort teoriøkt om Matematisk ResonneringsAktivitet. Begrepene induktiv versus deduktiv, matematisk resonnering, problemløsning, modellere og abstrahere utheves. Alt illustreres av konkrete eksempler fra min undervisning. Dette gir et godt grunnlag for å forberede et utforskende/resonnerende undervisningsopplegg. Siden lærerens rolle har stor betydning for at opplegget lykkes, nevnes noen viktige holdninger som er skrevet om i litteratur.  

Så er det naturlig å jobbe videre med enten «å utvikle resonnerende læringsaktiviteter» eller «å skape et trygt læringsmiljø gjennom å tilrettelegge for resonnerende læringsaktiviteter». Deltagerne får velge ett av de to emnene og setter seg i grupper etter felles interesse. Hver gruppe får en bunke med inspirerende kort som utgangspunkt for diskusjonen/utviklingen. Hvert gruppemedlem tar ett unikt oppgavekort og arbeider med oppgaven i 5 minutter, muligens med spørsmål til de andre gruppemedlemmene. Etter utgått tid presenterer hvert medlem sitt kort og arbeid. Her starter samarbeidet for å komme frem til gode resonnerende læringsaktiviteter eller råd/holdninger som skaper et suksessfullt læringsmiljø, slik at alle elevene oppnår riktig og god læring gjennom resonnerende læringsaktiviteter. Hver gruppe samler og presenterer resultatene av gruppesamtalen på et A3-ark.  

Verkstedet avsluttes med en kort gjennomgang av aktivitetene/undervisningsopplegg som deltagernes har utarbeidet, samt hvilke egenskaper og holdninger som medvirker til å skape det rette læringsmiljøet.  

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom: 

Målgruppe ungdomstrinn, videregående
Maks antall deltakere så mange som passer i rommet der bord er satt sammen til grupper på 4 – 6 deltagere.  

​​​​​​

Mariken%20Barents.pngMariken Barents har en mastergrad i Teknisk Matematikk fra Teknisk Universitet i Delft (Nederland) og en mastergrad i PPU. I Nederland er det stort fokus på «Matematiske ResonneringsAktiviteter» siden dette er en del av læreplanen. Mariken har deltatt på flere samlinger rundt emnet, der deltagere har vært aktive og utviklet oppgaver. Hun har jobbet som lektor i matematikk i 13 år i Nederland før hun flyttet til Norge i juli 2015. Hun har undervist på alle trinn fra 8. – VG3, og har i tillegg mye erfaring fra eksamenstrening. I Nederland har hun vært aktiv i den Nederlandske forening for Matematikklærere og har holdt verksted flere ganger på ulike konferanser. Hennes utviklingsarbeider har vært knyttet til motivasjon til å lære ved bruk av selvutviklede elevaktive arbeidsformer og differensiering. De første årene i Norge har hun undervist på Molde vgs, Åndalsnes ungdomsskole og Romsdal vgs.