Verksted 5 (V5)

Hva betyr egentlig prosent? Hvordan kan man undervise prosent uten å bruke formler?

Prosent er en del av matematikken som ofte brukes i dagliglivet, men dessverre er det mange elever som mangler en ordentlig forståelse for hva prosent er. På dette verksteder skal vi se på hvordan en visuell tilnærming basert på problemløsning og relasjonell forståelse kan hjelpe elevene. Når formelen forsvinner må elevene selv resonnere og forklare hvordan de har tenkt.

Målet med kurset er å få en dypere forståelse for hvordan vi kan utforske prosentregning sammen med elevene.

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: 
Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomsskole 
Maks antall deltakere: 30 

Rannei%20Solbak%20Simonsen.pngRannei Solbak Simonsen er pedagogisk leder på Norsk Teknisk Museum. Hun har det faglige ansvaret for den pedagogiske virksomheten og utvikling av undervisningopplegg på museet, samt ansvar for lærerkurs, og etterutdanning av lærere. Hun er utdannet sivilingeniør på NTNU, og har lærerbakgrunn gjennom Teach First Norway. Hun fokuserer på skaperglede, og at barn skal være kreative og nysgjerrige samtidig som de lærer.

Birgitte%20Riis%C3%B8en%20Erichsen.jpgBirgitte Riisøen Erichsen er lærer ved Ulsrud videregående skole i Oslo og mentor i Teach First Norway med hovedvekt på matematikk. Hun er utdannet matematiker fra UiB med lærerutdanning fra Teach First Norway. Hun ønsker at barn og ungdom skal oppleve matematikk som et spennende og utforskende fag, og har spesielt fokus på konkretisering og forståelse av matematikken.