Verksted 26 (V 26) og 34 (V 34)

Digitale verktøy i modelleringsaktivitet.

Modellering og anvendelser er et av kjerneelementene i forslaget til de nye læreplanene. Store delar av matematikkfaget handlar om å hente data frå den verkelege verda og behandle disse matematisk - eller motsett - utvikle matematikk som så skal anvendast i reelle kontekstar. Det er nok naturlig å tenkje at ein ikkje kan ha den eine uten den andre. Ein kan og tenkje seg at analyse står mellom disse to område. Vanligvis tenkjer ein seg og at modellering er ein syklus, gjerne i fleire rundar, der ein er innom røynda og matematikken fleire gonger. Typiske slike syklusmodellar er utarbeida av til Dømes Blum & Leiss, Pind & Bjerre og Morten Blomhøj.

Denne økta skal vi bruke til å sjå på måtar vi kan bedrive modelleringsverksemd på ved å hente data frå verkelege kontekstar. Vi skal sjå korleis nokre gratis (eller billige) ressursar kan brukast til å gi røyndomsnær undervisning og korleis eit modelleringsperspektiv kan gi elevane anleiing til å utvikle matematisk kunnskap.

Det blir gitt nokre døme som har vore tema på mastermna, lærarspesialistemna, og grunnskulelæraremna ved NTNU si lærarutdanning. 

Spesielt skal vi bruke digitale verktøy for å registrere elevars røyrsle i to dimensjonar og gjenstandars røyrsle i tyngdefeltet.

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05 (V26) og 10.30-11.50 (V34)
Det er meininga deltakarane skal bruke noko tid på eige arbeid med datamaskin.

%C3%98istein%20Gj%C3%B8vik.jpgØistein Gjøvik er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.