Storverksted 6 (S6)

Algoritmisk tenking i matematikk – gammelt nytt i ny kontekst 

At matematikk handler om å kjenne igjen og beskrive mønstre, og at vi ofte bruker ulike algoritmer i slike beskrivelser, er ingen nyhet. Tradisjonelt har faget vårt for ofte handlet om algoritmedrill, og i didaktikken har vi jobbet mye for at undervisningen skal gi elevene mulighet til å oppdage faget og finne egne algoritmer, og ikke kun bli presentert for standardalgoritmer. I fagfornyingen opplever vi likevel at det settes et eksplisitt fokus på algoritmisk tankegang og at dette knyttes til programmering spesielt. Dette må forstås i tråd med nettopp det å utforske sammenhenger, resonnere seg fram til effektive strategier, bruke algoritmen som en representasjon for og generalisering av denne strategien og kunne kommunisere dette til andre.  For å forstå og bli god på algoritmisk tenking kommer altså alle kjerneelementene i faget til anvendelse. 

Ved overgangen mellom to læreplaner oppstår det også en utfordring i at elever ikke har med seg de forkunnskaper fra tidligere trinn som læreplanen forventer. Derfor må vi være forberedt på å møte elevene på et litt annet sted enn hva læreplanene legger opp til, samtidig som vi skal løfte dem til det nivået læreplanen beskriver. I verkstedet starter vi med eksempler på algoritmisk tenking i matematikken tradisjonelt, og utvider denne tenkingen med enkle eksempler på hvordan programmering kan komme til anvendelse og bidra til å styrke matematikkforståelsen. Vi skal altså ikke programmere for programmeringens skyld, men bruke programmering som verktøy i dybdelæringen, for bedre å forstå matematikk. Det programmeringstekniske i dette verkstedet vil ligge på et enkelt nivå, og egne seg for dem som har lite eller ingen forkunnskaper i programmering. 

Arbeidsformen i verkstedet er preget av egenaktivitet i par eller grupper, kombinert med faglige diskusjoner. 

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Rom: San Siro 2

Målgruppe:U-trinn/vgs fellesfag

Grete%20N.%20Tofteberg.jpgGrete N. Tofteberg har lang erfaring som kurs- og verkstedholder. Hun har bidratt på flere av LAMIS’ sommerkurs, og som tidligere ressursperson for Matematikksenteret. Hun har vært matematikklærer på ungdomstrinnet i 26 år og i videregående skole i 7 år. Hun er medforfatter på læreverket Maximum fra Gyldendal. I 2006 fikk Grete Tofteberg Holmboeprisen. I dag er hun assisterende rektor ved Greåker videregående skole i Sarpsborg, samtidig som hun jobber med revisjon av læreverket Maximum i tråd med fagfornyingen.