Storverksted 1 (S1)

PROBLEMER – «IKKENO» PROBLEM, bare moro!

Problemløsing som verktøy til å arbeide med alle kjerneelementene. 

I beskrivelsen av Kjerneelementene i matematikk leser vi: 

De fem første kjerneelementene beskriver arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk. Det sjette kjerneelementet beskriver de sentrale kunnskapsområdene i matematikk. Elevene skal møte det sjette kjerneelementet gjennom de fem første kjerneelementene.

Kunnskapsområdet algebra beskrives i høringsutkast til ny læreplan slik:  

Algebra handler om å utforske strukturer, mønster og relasjoner og er en viktig forutsetning for at elevene skal kunne generalisere og modellere i matematikk

Når lærerne skal planlegge undervisningen i et bestemt emne, for eksempel algebra, så skal elevene møte arbeidsmåter, metoder og tenkemåter basert på kjerneelementene: 

Utforsking og problemløsing - Modellering og anvendelser - Resonnering og argumentasjon - Representasjon og kommunikasjon - Abstraksjon og generalisering.

I dette verksted skal deltakerne få være med på undervisningsopplegg med utgangspunkt i problemløsingsutfordringer. 

Et problem er bare et problem (slik som matematikere bruker ordet) hvis du ikke vet hva du skal gjøre for å løse det. Et problem som ikke har noen «overraskelser» i seg, og kan løses greit rutinemessig eller med kjente fremgangsmåter (uansett hvor vanskelig det er) er en vanlig oppgave. 

(Schoenfeld (1983), s. 41. Oversatt av forfatterne)

Valget av problemløsingsaktiviteter er basert på at de er tilgjengelig for alle elever, uansett nivå og alder, at de kan løses med ulike faglige forutsetninger og mål, kan utvides og/eller generaliseres, og har elementer av algebra og algebraisk tenking som faglige forutsetninger og mål. 

Måten utfordringene blir presentert på, vil i ulik grad invitere elevene til å lage en matematisk modell, til å resonnere og argumentere, representere og kommunisere, abstrahere og generalisere. 

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: San Siro 1
Målgruppe: Alle

 

Ingunn.jpgIngunn Valbekmo er universitetslektor ved Matematikksenteret og har vært ansatt der siden 2017. Hun har undervist på barnetrinnet i 20 år. Hun er opptatt av at elevene må få bruke det de vet og kan i matematikk for å finne løsninger på problemer i kjente og ukjente situasjoner og sammenhenger, læreren må legge til rette undervisning slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan. Ingunn har vært med i arbeidsgruppa som har utarbeidet ny læreplan i matematikk (LK20). Hun mottok Holmboeprisen i 2016 for sitt arbeid i matematikkfaget ved Byåsen Skole. 

Ingvill StedøyIngvill Merete Stedøy er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Hun var lektor i videregående skole fra 1982 til 1994 og fra 2008 til 2016. Ved NTNU har hun i perioden 1994 til 2008 vært forskningskoordinator for Program for skoleforskning, førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag/Program for lærerutdanning og faglig leder ved Matematikksenteret. Hun er lærebokforfatter i matematikk for ungdomstrinnet, og har tidligere skrevet lærebøker for 3. og 4. trinn i grunnskolen og 1. og 2. trinn i videregående skole.Hennes nåværende forskningsinteresse er knyttet til hvordan utforskende arbeidsmåter kan fremme elevers matematikkforståelse.