Verksted 27 (V 27)

Matematikk og livsmestring på yrkesfag.

Verkstedet tar utgangspunkt i Fagfornyelsen som omhandler nye læreplaner med blant annet stikkord som kjerneelementer og tverrfaglige tema. Vi skal forsøke å koble elementer fra kjerneelementene sammen med ett av de tverrfaglige temaene, sannsynligvis FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING, og vi skal prøve å få fram hvordan dette kan implementeres i matematikkfaget på yrkesfag. Altså:

Hva kan FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING omfatte for elever på yrkesfag?

Hvordan kan vi som matematikklærere bidra i vårt fag?

Går det an å se de nye læreplanene i matematikk og felles programfag i sammenheng?

Og kan vi, i matematikkfaget, jobbe med forskjellige tilnærminger avhengig av de 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene?

Etter at vi har koblet temaet mot kjerneelementer i matematikk og kompetansemål i læreplanen, skal deltakerne få «bryne» seg på en caseoppgave som inneholder utforsking, problemløsing, og ulike representasjoner.

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Målgruppe: Matematikklærere i videregående skole som underviser på yrkesfag
Antall deltakere: Maks 30 

Jens Arne MeistadJens Arne Meistad har jobbet som universitetslektor ved Matematikksenteret siden 2010. Før det jobbet han som lærer og skoleleder i den videregående skolen fra 1982. På Matematikksenteret har han jobbet mye med yrkesretting og relevans i matematikkfaget både gjennom jobben i Ny-Giv prosjektet og videre som ansvarlig for matematikkfaget i det nasjonale FYR-prosjektet. I tillegg er han med på å utvikle nye nettressurser og nye moduler til Realfagsløyper.