Verksted 2 (V2) og 11 (V 11)

Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-bot.

Ved å variere undervisningen vil en nå flere elever. 

På dette verkstedet ser vi på hvordan roboten «Blue Bot» kan brukes til koding for elever i småskolen.  Vi bruker roboten for å leke og arbeide med problemløsing, utforsking og begrepstrening.

«Utforsking handler om at elevene leter etter mønstre og finner sammenhenger. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing handler om at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategier og fremgangsmåter og innebærer å kunne bryte ned et problem i delproblem som kan løses systematisk.» 

Deltagerne skal arbeide praktisk med forskjellige oppgaver knyttet opp til mål hentet fra kompetansekravene. 

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: 
Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom: 
Målgruppe: lærere i småskolen
Maks antall deltagere: 18 stk (pga. antall roboter) 

Gunn%20Tunstad.jpgGunn Tunstad jobber som kontaktlærer på Svarholt skole i Stamsund. Har jobbet 12 år i barnehage og 12 år i skolen. Jeg er opptatt av variert og utforskende undervisning med stor elevaktivitet.