Verksted 21 (V 21)

Problemløsning, det er bare noe vi må fikse

Utforsking og problemløsing er et av kjerneelementene i matematikk.  Dette verkstedet vil ta deltakerne med på problemløsingsaktiviteter som egner seg for elever fra 1. til 4. klasse. Gjennom å arbeide med disse aktivitetene, vil elevene få trening i mange av de andre kjerneelementene, og varierte emner i matematikk.

Vi jobber med oppgaver der elevene ikke umiddelbart ser en løsningsmåte, hvilken metode de kan bruke og hvor oppgavene kan ha flere løsninger. Dette er kjennetegn på problemløsingsoppgaver. På verkstedet jobber lærerne i tilfeldige grupper og vi har oppsummering i fellesskap.

På verkstedet går vi gjennom ulike problemløsningsstrategier (“Å undervise matematisk problemløsing” av Svein H. Torkildsen nov. 2017).  Vi legger vekt på samtaletrekk, et redskap i matematiske diskusjoner (Kjersti Wæge). 

Onsdag 27. november kl. 08.45-10.05
Målgruppe: 1. - 4. trinn
Antall deltakere: max 30

Tone%20Skori.jpg
Tone Skori jobber på Billingstad skole i Asker som inspektør med ansvar for matematikk. Her jobber jeg med elever i ulike grupper og veileder lærere. Jeg er opptatt av gode undervisningsopplegg for å øke forståelsen, engasjementet og motivasjonen hos elevene.