Verksted 7 (V7) og 16 (V 16)

Algoritmer, programmer eller koding?

Beskrivelse av verkstedet:
Innledning (10 min): 

  • Hva er målsettingen med programmering?
  • Hva vil vi egentlig oppnå?
  • Hvilke muligheter finnes?
  • Hvilke utfordringer vil vi møte? 

Praktisk arbeid (55 min): 

Deltagerne får velge en oppgave innenfor et område de interesserer seg for, som algebra, numerisk matematikk, simulering og tallteori.
Oppgavene vil ha varierende vanskelighetsgrad og er utviklet for å illustrere hvilke problemer, begrensninger, muligheter og avveininger vi vil møte i undervisning i algoritmisk tankegang og programmering.
Deltagerne skal både lage algoritmer og programmere disse.

Diskusjon (15 min):

Hvilke utfordringer har vi når vi lager oppgaver knyttet til programmering og algoritmisk tenking?

  • Hva synes dere om oppgavene som er presentert på verkstedet?
  • Er de innenfor eller utenfor det vi tror blir læreplanene i matematikk?
  • For banalt eller for vanskelig?
  • Dybde- eller overflatelæring?
  • Er dette reell utforsking og algoritmeutvikling?
  • Hva er gode eksempler på hensiktsmessig bruk av algoritmeutvikling og programmering i matematikkfaget?

Tirsdag 26. november kl. 13.00-14.20
Rom: 
Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05

Rom: 
Målgruppe: Lærere i videregående skole og på ungdomstrinnet.
Forutsetninger: Deltagerne må ha noe kunnskap i programmering. Alle må ha bærbar PC med nødvendig programvare installert. Verkstedet vil bruke programmeringsspråket Python i alle eksempler og løsningsforslag.
Antall deletagere:  Maksimalt 20​​​​​

Hans%20Petter%20Ulven.pngHans Petter Ulven er Cand. Real. i matematikk og Elektro Sivilingeniør. Han har lang undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og universitet. Undervisningsfag: Matematikk, fysikk og informasjonsteknologi.