Verksted 3 (V3) og 28 (V 28)

Hvordan tegne det man leser og tenker?

Bar modellen eller Blokk metoden på småskoletrinnet. Eksempler på representasjon av og kommunikasjon om oppgaveløsing.

Yeap Ban Har sin «Bar Modell» er en måte å tegne matematikkoppgaver på, slik at vi bedre forstår hva oppgaven går ut på. Han tegner barer eller blokker for ulike tallverdier. 

Jo Boaler sier at “Når vi tenker visuelt om noe så bruker vi andre hjerneveier enn de vi bruker når vi tenker på og med tall. (When you think visually about anything, different brain pathways light up than when we think numerically”.)
På dette verkstedet vil vi prøve ut hvordan vi som lærere han tegne og visualisere tekstoppgaver og hvordan vi kan tegne elevenes forklaringer på tavlen. Vi bruker blant annet telleklosser, bar modellen og tom tallinje til dette.  
Jeg vil snakke om og vise eksempler på hvordan vi kan lære elevene å bruke ulike representasjonsformer når de skal løse oppgaver og kommunisere med andre og illustrere hvordan de har tenkt. 

Jeg vil vise ulike eksempler på hvordan vi kan tegne tekstoppgaver slik at de blir lette. 

Deltagerne prøver seg på mange ulike regneoppgaver, og vi vil  snakke sammen og resonnerer rundt hvordan vi kan visualisere tall og tallstørrelser for at flere skal forstå matematikken. 

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: 
Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Rom: 
Maks 50 deltagere
Målgruppe: småskoletrinnet

Else%20Devold.jpgElse Devold er lærerspesialist i begynneropplæringen og hun underviser i matematikk på 1. – 4 trinn på Nordtvet skole i Oslo. Hun har kurs for elever som trenger ekstra oppfølging i matematikk, og kurs for lærerne på skolen om hvordan lærere og elever kan visualisere og tegne hva tekstoppgavene spør etter og hvordan de som løser oppgavene tenker. 

Devold har skrevet flere matematikkbøker og holder stadig kurs på skoler og i barnehager.  Hun har skrevet leksjonene på Norsk Nettskoles kurs om matematikkvansker og hun er ansvarlig for den faglige oppfølgingen av deltagerne på nettkurset.  Kunnskapsministeren omtalte i 2016 Devold som et godt eksempel på ildsjeler som gjør noe ekstra for å stimulere interessen for matematikk i samfunnet.