Modul 5 - Oppgavestreng

Gjennomføring av en oppgavestreng tar gjerne 20-25 min.

Forarbeid

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

 • Diskuter momenter dere har markert under lesingen av artikkelen.
  Hvilke utfordringer kan lærere og elever møte i arbeidet med utvikling av tallforståelse?
 • På hvilken måte kan prinsipper og praksiser for ambisiøs matematikkundervisning komme til uttrykk i arbeid med oppgavestrenger med elever?

 

Planlegging og øving

Gruppearbeid

Dere skal sammen planlegge en oppgavestreng som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Oppgavestrenger, diskuter dere fram til enighet om de momentene som skisseres der og lag et undervisningsnotat for aktiviteten. Tenk spesielt gjennom:
 • Det faglige mål ved den valgte oppgavestrengen - diskuter gjerne det faglige målet ut fra de to artiklene «Aspekter ved tallforståelse» og «Barns strategier i arbeid med tall»
 • Samtaletrekk og andre grep dere vil bruke for å:
  • fremme elevers deltakelse eller en spesiell matematisk ide
  • få elever til å legge merke til et mønster
  • ta i bruk og se sammenheng mellom ulike representasjoner

Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på hvordan dere

 • introduserer aktiviteten for elevene
 • introduserer og kobler sammen de ulike representasjonene som skal lede mot målet for aktiviteten

Husk at dere står sammen om planlegging, øving og utprøving. Alle deltar på like fot med innspill til planlegging og gjennom «time-out» under øving og utprøving.

 

Utprøving

En Oppgavestreng-aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • I hvilken grad passet regnestykkene dere valgte å ta utgangspunkt i til de faglige målene dere hadde? Er det noen andre regnestykker dere ser kunne passet bedre?
 • I hvilken grad klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet samtidig som dere spilte videre på elevers innspill? Hvilke samtaletrekk brukte dere? Hva kunne dere gjøre annerledes?
 • Hva var utfordrende for dere i arbeidet med oppgavestrengen?
 • Hva var utfordrende for elevene?
 • Hvilke muligheter for læring fikk elevene i arbeidet med denne aktiviteten? I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
 • Hvilke erfaringer skal dere ta med til neste gang dere skal jobbe med Oppgavestreng?