Modul 1 - Kvikkbilder

En Kvikkbilde-aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Planlegging og øving

Dere skal sammen planlegge en Kvikkbilde-aktivitet som kan løfte fram den kommutative egenskapen ved multiplikasjon. Dere kan bruke Bilde med 3 · 5 prikker, eller et bilde dere menes passer bedre for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Kvikkbilder. Diskuter dere fram til enighet om de ulike momentene som skisseres der og lag et felles undervisningsnotat. Tenk spesielt gjennom:
  • hvordan dere kan bruke de ulike samtaletrekkene for å fremme elevenes resonnering  
  • hvordan dere skal få elevene til å bidra i samtalen og være delaktige i å vurdere resonnementene medelever kommer med
  • hvilke samtaletrekk som kan være passende i de ulike delene av aktiviteten, ut fra hva dere ønsker å oppnå
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. Andre lærere observerer og tar notater underveis.

Husk at dette er en aktivitet dere planlegger sammen. Den er felles, dere ønsker å prøve den ut sammen, og målet er å lære av både planlegging og utprøving. Ingen undervisnings-time er helt perfekt. Målet med arbeidet er å lære og å utvikle seg videre som matematikklærer.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på hvordan dere vil

 • introdusere aktiviteten for elevene
 • representere elevenes innspill i bildet
 • skrive elevenes innspill som regnestykker ut fra måten elevene uttrykker seg på
 • få elevene til å lytte til hverandre og gi respons på medelevenes innspill
 • at tavlen skal disponeres

Avtal gjerne bruk av ”time-out” underveis i øvingen og utprøvingen. Hver av lærerne som er til stede kan gi tegn til de andre lærerne for å ta en kort diskusjon. Det kan f.eks. være et spørsmål som er interessant å stille der og da eller hvordan noe skal noteres. 

Utprøving

En Kvikkbilde-aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.

Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • I hvilken grad passet bildet dere valgte til de faglige målene dere hadde?
  Ville andre bilder passet bedre?
 • Brukte dere de planlagte samtaletrekkene slik det var planlagt?
  I hvilken grad fungerte de etter hensikten?
  Hva kunne dere gjort annerledes?
 • I hvilken grad klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet samtidig som dere spilte videre på elevers innspill?
 • I hvilken grad klarte dere å få elevene til å orientere seg mot hverandres ideer?
  Hva er spesielt utfordrende med denne sentrale undervisningspraksisen?
 • Hva var utfordrende for dere i arbeidet med kvikkbildet?
 • Hva var utfordrende for elevene?
 • Hvilke muligheter for læring fikk elevene i arbeidet med denne aktiviteten?
  I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
 • Hvilke erfaringer skal dere ta med til neste gang dere skal jobbe med Kvikkbilde?