Modul 8 - Spill

En Spill-aktivitet kan ta alt fra 15 min til 60 min, avhengig av spillet, antall omganger og fellesdiskusjoner underveis. 

Forarbeid

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Diskuter spørsmålene knyttet til artikkelen og momenter dere har markert under lesingen.

Planlegging og øving

Gruppearbeid

Dere skal sammen planlegge en ny Spill-aktivitet som kan lages i to varianter og som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med. Tenk på erfaringene fra forrige gang og velg gjerne et spill som gir dere mulighet til å utforske noen andre sider ved aktiviteten.

Det er en fordel om gruppen er så stor at den kan deles i to etter at man er blitt enige om regler for de to variantene og hvordan elevene skal organiseres.

A         Planlegging i felles gruppe

            Lag to forskjellige utgaver av spillet dere har valgt. Utgavene skal være slik at:

 • Begge har det samme faglige målet.
 • Det er mulig å ta opp de samme momentene i fellesdiskusjoner underveis.
 • Forskjellene går på organisering og spilleregler.

Forskjellene skal være små og målet med forskjellene skal være at dere kan utforske i hvilken grad og hvordan forskjellene påvirker elevers deltakelse og muligheter for læring. Velg forskjeller som dere ønsker å utforske, ikke noe som er åpenbart.

B         Planlegging i delt gruppe

Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Spill. Gruppene lager hver sitt undervisningsnotat ut fra hver sitt sett med regler og organisering.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Øvingen kan inneholde elementer som:

 1. Introduksjon av spillet
 2. Simulering av en fellesdiskusjon underveis. To og to lærere skriver et par regnestykker ut fra reglene i spillet: Et korrekt, et med regnefeil og et der beregningen er korrekt, men konvensjonen for bruk av likhetstegn eller prioritering av regnearter er feil.
 3. Oppsummering ut fra regnestykker deltakerne har på bordet.

Utprøving

Sørg for at begge variantene av spillet blir prøvd ut med elever.

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer hver sin elevgruppe, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under felles diskusjoner.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.

Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • Erfaringene på tvers av de to gruppene: Hvilken rolle kan spillereglene og organiseringen ha for elevers muligheter for å lære og delta aktivt?
 • Spill kjennetegnes ofte ved lave kognitive krav.
  Hvilke muligheter for læring fikk hver av elevgruppene i arbeidet med dette spillet?
  I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
 • Hvilke muligheter og utfordringer knyttet til elevers matematikklæring ser dere i bruk av spill i undervisning?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikkundervisning og -læring  generelt vil dere ta med dere videre fra denne utprøvingen?