Modul 7 - Spill

 En Spill-aktivitet kan ta alt fra 15 min til 60 min, avhengig av spillet, antall omganger og fellesdiskusjoner underveis.

Forarbeid

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Del momentene dere har notert hver for dere med hverandre. Drøft spesielt

 • Forskjellen på en konvensjon og en matematisk sammenheng
 • Hvilke konvensjoner og sammenhenger som kan være interessante å trekke fram gjennom dette spillet Lag det tallet
   

Planlegging og øving

Dere skal sammen planlegge to varianter av et spill som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Spill, og diskuter dere fram til enighet om de ulike momentene som skisseres der. Lag et undervisningsnotat dere kan bruke under gjennomføringen. Legg spesiell vekt på
  • hvordan dere skal organisere spillet slik at elevene får best mulig anledning for å bli aktive i diskusjonen og lære mest mulig
  • hva dere skal ta opp i fellesdiskusjoner underveis og i oppsummeringen for å fremme de faglige målene
  • hvilke konvensjoner eller matematiske sammenhenger vil dere legge vekt på
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Denne øvingen kan inneholde elementer som:

 1. Introduksjon av spillet
 2. Simulering av en fellesdiskusjon underveis. To og to lærere skriver et par regnestykker ut fra reglene i spillet: Et korrekt, et med regnefeil og et der beregningen er korrekt, men konvensjonen for bruk av likhetstegn eller prioritering av regnearter er feil.
 3. Oppsummering ut fra regnestykker deltakerne har på bordet.
   

Husk at dere står sammen om planlegging, øving og utprøving. Alle deltar på like fot med innspill til planlegging og gjennom «time-out» under øving og utprøving.

​​​​​

Utprøving

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer hver sin elevgruppe, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under felles diskusjoner.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • Hvilke muligheter for læring fikk elevene i arbeidet med denne aktiviteten?
  I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
 • Hvilken betydning hadde spillereglene og organiseringen dere har valgt på elevers muligheter for å lære og delta aktivt?
  Hva kunne dere gjort annerledes?
 • Hva var utfordrende for dere i arbeidet med spillet?
 • Hva var utfordrende for elevene?
 • Hva var overraskende?
 • Hvilke erfaringer skal dere ta med til neste gang dere skal jobbe med et spill?